Sepehran | سپهران
FlySepehran

گزارش ایمنی پرواز

از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار داده و فرم گزارش داوطلبانه را تکمیل می نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

این بخش شامل شکایات مسافرین نبوده و هدف از گزارش دهی داوطلبانه ارتقاء سطح ایمنی امنیت و کیفیت خدمات پروازی هواپیمایی سپهران می باشد.

پس از بررسی این گزارش توسط کارشناسان ما، در صورت لزوم اقدامات اصلاحی انجام خواهد شد و چنانچه بخش اطلاعات تماس را تکمیل نمایید جهت پیگیری بیشتر و یا اعلام نتیجه با شما ارتباط خواهیم گرفت.

ایمنی و تضمین کیفیت هواپیمایی سپهران

این گزارش تا کمتر از 24 ساعت پس از مشاهده خطر و یا وقوع حادثه به همراه کلیه مستندات (اعم از فیلم، عکس و گزارش دیگر بخش ها) صورت حضوری و یا به وسیله یکی از روش های زیر به مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت ارسال گردد.

  • 021 46 10 6124

  • 021 44 69 2915

  • 0930 471 0075

  • Safety.cm@flysepehran.com

مدیریت ایمنی و تضمین کیفیت فرم گــــزارش دهــــــی ایمنی

کد گزارش :

در صورت تکمیل مشخصات فردی به شما اطمینان داده می شود اطلاعات این قسمت محرمانه خواهد بود.

این قسمت توسط گزارش دهنده تکمیل می شود.

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

تاریخ وقوع خطر یا رویداد

مکان وقوع خطر یا رویداد

شرح رویداد

پیشنهاد شما